24 października 2019 roku w wieluńskim Kino- Teatrze Syrena odbyły się dwa spotkania w ramach projektu profilaktycznego pod nazwą „Jutro jest…wtedy pochylisz się nad sobą 2.0”, którego autorem i wykonawcą był Jarosław Wajk.

Spotkania te miały formę wykładu, warsztatów połączonych z elementami muzycznymi. Głównym założeniem tego projektu jest przekazanie młodym ludziom wiedzy na temat zgubnych skutków uzależnień oraz wskazanie jak można zerwać z nałogiem. Organizatorem tego przedsięwzięcia była Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu przy wsparciu Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z gmin: Wieluń, Wierzchlas, Pątnów, Ostrówek, Mokrsko, Osjaków i Konopnica.

600 uczniów ze szkół podstawowych miało niepowtarzalną okazję uczestniczyć w projekcie, którego autorem i wykonawcą był Jarosław Wajk - obecnie instruktor terapii uzależnień, wokalista, autor tekstów, kompozytor, muzyk, między innymi zespołu Oddział Zamknięty. Podczas tych dwóch spotkań Jarosław Wajk dzielił się ze słuchaczami doświadczeniami życiowymi, mówił jak ważne jest budowanie swojego systemu wartości, na którym należy się opierać idąc przez swoje życie. Poprzez opowiadane historie wskazywał na zagrożenia jakie niesie ze sobą wchodzenie na drogę uzależnień, wskazywał również sposoby jak można zerwać z nałogiem. Mówił również o wyniszczającej ludzi pogoni za sprawami materialnymi, poruszał również problem wszechobecnej przemocy. Poprzez opowiadane historie i prezentowane utwory muzyczne zachęcał młodzież do budowania właściwych relacji w otoczeniu. Młodzi ludzie mieli okazję wysłuchać utworów muzycznych, które Jarosław Wajk przygotował specjalnie na tą okazję. Podczas całego projektu artysta kładł nacisk na profilaktykę uzależnień. Przestrzegał młodych ludzi przed podejmowaniem niewłaściwych decyzji, podkreślał, że jeden wybór może całkowicie zmienić życie człowieka. Ponadto przekonywał młodzież do życia wolnego od nałogów, odkrywania w sobie pasji i rozwijania talentów, jak również do życia zgodnego z własnymi wartościami i przeciwstawianiu się agresji, wulgarności.

 • IMG_7529
 • IMG_7534
 • IMG_7538
 • IMG_7543
 • IMG_7547
 • IMG_7551
 • IMG_7552
 • IMG_7556
 • IMG_7559
 • IMG_7563
 • IMG_7565
 • IMG_7571
 • IMG_7577
 • IMG_7579
 • IMG_7588
 • IMG_7589
 • IMG_7590
 • IMG_7593

Info: Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu
Zdjęcia: UM Wieluń

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny