Uprzejmie informujemy, że w placówce PKO BP S.A. przy ul. Barycz w Wieluniu na prośbę Urzędu Miejskiego od czerwca działa zmodyfikowany system kolejkowy.

W menu głównym systemu, na ekranie głównym, wyświetlana jest opcja „Obsługa wpłat Gminy Wieluń”. Po wybraniu tej opcji system kolejkowy przydziela znacznik W i dalej transakcja jest traktowana priorytetowo, tzn. w przypadku wydłużonego czasu oczekiwania, system nadaje tym wpłatom priorytet.
Ponadto Bank pracuje nad projektem wdrożenia do obsługi wpłat na rachunki Urzędu Miejskiego kodów QR , co znacząco skróci czas trwania pojedynczej transakcji wpłaty.
Mamy nadzieję, że wdrożone oraz planowane rozwiązania usprawnią obsługę mieszkańców.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny