W związku z występującą suszą powodującą szkody w uprawach rolnych oraz działach specjalnych produkcji rolnej informujemy, że Gmina Wieluń wszczęła procedurę postępowania związaną z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych suszą.

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Rolnictwa oraz komunikatem IUNG w Puławach, zagrożenie skutkami suszy obejmuje na naszym terenie następujące uprawy: zboża ozime i jare, kukurydzę na ziarno i kiszonkę, rzepak i rzepik, krzewy owocowe, truskawki i rośliny strączkowe na glebach I kategorii, obejmującej: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty oraz piasek słabo gliniasty pylasty, a także na glebach II kategorii, obejmującej: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny oraz piasek gliniasty mocny pylasty, gdzie zagrożonie skutkami suszy obejmuje: zboża ozime i jare, rzepak i rzepik, krzewy owocowe, truskawki i rośliny strączkowe.

Stosownie do powyższego, poszkodowani rolnicy i prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód wraz z następującymi załącznikami:
oświadczenie nr 1
oświadczenie nr 2
wniosek o oszacowanie szkód

Dokumenty składać należy do 12 lipca 2019 roku w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego w Wieluniu (Ratusz), Plac Kazimierza Wielkiego 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 17.00.
Druki wniosków i oświadczeń można pobierać w Urzędzie Miejskim w Wieluniu w pokoju nr 1 (Ratusz) oraz w pokoju nr 49 (budynek Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego, Plac Kazimierza Wielkiego 2) lub ze strony internetowej https://www.bip.um.wielun.pl/bipkod/002

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny