Od soboty 29 czerwca w Muzeum Ziemi Wieluńskiej można podziwiać wystawę "Malarstwo prof. Jana Szacenbacha". Obrazy pochodzą z prywatnych zbiorów Wielunianina Zbigniewa Kazimierza Witka - Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Obecny na wernisażu właściciel kolekcji przygotował dla uczestników niespodziankę – wydawnictwa związane z osobą Jana Szancenbacha, artysty malarza, pedagoga i wychowawcy uznanych artystów, rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ponadto Zbigniew K. Witek podarował muzeum obraz Jerzego Świecimskiego „Holandia Amsterdam”.

Miłym akcentem wizyty było przekazanie Burmistrzowi Wielunia na ręce Zastępcy Burmistrza Joanny Skotnickiej - Fiuk druku cyfrowego obrazu Jana Matejki "Kazimierz Wielki" nawiazujacego do historii naszego pięknego miasta, które zwane jest "kazimierzowskim grodem". Obrazy autorstwa prof. Jana Szacenbacha podziwiać można do 9 września 2019 roku.

  • DSC_3662
  • DSC_3670
  • DSC_3676
  • DSC_3678
  • DSC_3681
  • DSC_3682
  • DSC_3683
  • DSC_3691
  • DSC_3731
  • DSC_3752

Zdjęcie i info: Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny