20 września, z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju, Wieluń połączył się za pośrednictwem Internetu z mieszkańcami miejscowości Soleczniki na Litwie.
 
Przedszkolaki z Wielunia i dzieci z Litwy wspólnie głosili ideę pokoju na świecie. Dzięki Internetowi we wspólnych obchodach Międzynarodowego Dnia Pokoju wzięło udział 26 miast z całego świata. Celem tego wyjątkowego wydarzenia jest zgromadzenie dzieci i młodzieży mieszkających w różnych częściach naszego globu i wyrażenie przez nich wspólnego pragnienia pokoju oraz sprawiedliwości.
 
Połączenie między Wieluniem a Solecznikiem rozpoczęło się o godz. 10.00 w Przedszkolu nr 1. Nasze miasto – w krótkich pokazach artystycznych – reprezentowały dzieci z przedszkola i młodzież z Gimnazjum nr 3, natomiast burmistrz Janusza Antczak w krótkim przemówieniu mówił o pokoju, przedstawił też ideę Wiecznej Miłości oraz zaprezentował miniaturę pomnika Wojciecha Siudmaka.

- Są miejsca na świecie, gdzie dzieci żyją w strachu, nie czytają bajek, ani nie chodzą do szkół i przedszkoli. W dużej mierze to wina dorosłych, bo to dorośli decydują o pokoju. W przyszłości to będziecie właśnie Wy – dlatego chcemy uzmysłowić Wam, jak ważne są rozmowy, negocjacje i pokojowe zażegnywanie konfliktów, które były od zawsze i pewnie jeszcze będą. Choć tego nie unikniemy, to nie unikniemy też odpowiedzialności za to, że nie próbowaliśmy im zapobiegać. (...) Tylko miłość, wzajemny szacunek są gwarancją pokoju na świecie - podkreślał burmistrz.
 
Międzynarodowy Dzień Pokoju został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1981 r. w celu wsparcia idei pokojowego współistnienia narodów i ludów. Rok później odbyły się jego pierwsze obchody.

Link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=JM6teWCg0c0

  • DSC02584m
  • IMG_3667m
  • IMG_3672m
  • IMG_3676m
  • IMG_3682m
  • IMG_3684m
  • IMG_3689m
  • IMG_3695m
  • IMG_3712m

Zdjęcia: H. Żóraw, Z. Rybczyński

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny