Na koniec roku 2019 w Wieluniu zameldowanych było 22 543 osób, natomiast w sołectwach 9 214. Łączna liczba mieszkańców gminy Wieluń w roku 2019 wyniosła 31 757 osób.

Liczba osób zameldowanych w poszczególnych miejscowościach:

 

  Grudzień
2015
Grudzień
2016
Grudzień
2017
Grudzień
2018

Grudzień
2019

Wieluń

23 258

23 334

22 663 22 772 22 543
Bieniądzice 216 220 216 219 215
Borowiec  77  82 85 84 93
Dąbrowa  1 307  1 327 1 329 1 378 1 370
Gaszyn  915  968 978 1 002 1 028
Jodłowiec  266  269 267 263 267
Kadłub  546  554 541 562 549
Kurów  878  891 883 889 901
Małyszyn  173  178 177 178 183
Masłowice  748  759 759 778 780
Nowy Świat  72  68 65 69 68
Olewin  433  429 424 420 431
Piaski  79  85 83 87 84
Ruda  1 218  1 224 1 218 1 237 1 225
Rychłowice  178  178 179 175 176
Sieniec  435  441 415 411 405
Srebrnica  119  107 105 105 110
Starzenice  194 193 185 186 185
Turów  642  646 629 628 631
Urbanice  151  151 154 160 168
Widoradz  340  346 343 349 345

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny