Remont ul. Moniuszki wraz z budową chodników jest zadaniem jednorocznym, termin rozpoczęcia czerwiwec 2013 r. a zakończenie 30.10.2013 r.

W ramach zadania wykonana zostanie droga o powierzchni 1927,40 m2, oraz chodnik o powierzchni 532.40 m2.
Koszt zadania inwestycyjnego wynosi 222 892,81 zł.

IMG 4108

Zdjęcie: Wydział Inwestycji i Rozwoju

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny