Budowa dróg – Kurów ul. Cicha, ul. Polna jest zadaniem dwuletnim, termin rozpoczęcia kwiecień 2013 r. a zakończenie 30.09.2014.

W ramach tego zadania zostanie Wykonana zostanie nawierzchnia z betonu asfaltowego wraz ze zjazdami do posesji. Długość drogi 509 mb.
Koszt inwestycji wynosi 376 623,54 zł

1

Zdjęcia: Wydział Inwestycji i Rozwoju

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny