Budowa boiska jest zadaniem jednorocznym, termin rozpoczęcia 1 lipca 2013 a zakończenia inwestycji 15 sierpień 2013.


W ramach inwestycji zostanie wykonane:
a) rozbiórka istniejącego boiska bitumicznego wraz z urządzeniami oraz fragmentów bieżni z nawierzchnią z tłucznia obramowanych obrzeżem betonowym
b) budowa areny z nawierzchni sztucznej z poliuretanu o wymiarach 32x44 m i zlokalizowania na niej boisk do

  • piłki ręcznej 20,0 x 40,0 m
  • 2 x koszykówki 15,0 x 38,5 m
  • 2 x siatkówki 9,0 x 18,0 m

c) wyposażenie boisk w urządzenia sportowe i piłkochwyty
d) wykonanie instalacji odwadniającej projektowane boisko
e) wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego o wysokości 3m
f) przebudowa i rozbudowa chodnika prowadzącego do boiska – nawierzchnia z kostki betonowej 6cm na podbudowie piaskowo – cementowej
g) budowa podjazdu dla potrzeb boiska i połączenie go z istniejącą drogą wewnętrznej komunikację na działce szkolnej nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm na podbudowie z łamanego kruszywa.

Koszt realizacji inwestycji 415 137,84 zł

  • IMG_4174
  • IMG_4175
  • IMG_4176

Zdjęcia: Wydział Inwestycji i Rozwoju

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny