Informujemy, że Gmina Wieluń otrzymała dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na zadanie „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Wieluń” w kwocie 952.007,00 zł. Ogólna wartość zadania to 3.781.163,20 zł.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje demontaż, zakup i montaż nowych urządzeń, roboty budowlane, wykonanie lub modernizacja  wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u. u 150 odbiorców końcowych.

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny