Cukrownia Wieluń

W 1910 r. powstało Towarzystwo Akcyjne Cukrowni „Wieluń” (większość udziałów należała do braci Przeworskich), które wykupiło część majątku Niedzielsko i wybudowało na tym terenie w l. 1911-12 zakład. Surowiec pochodził w okolicznych upraw. W latach I wojny światowej do cukrowni doprowadzono tory kolejki wąskotorowej, w 1929 r. wybudowano bocznicę kolejową do nowopowstałej stacji Wieluń-Dąbrowa. Dla pracowników cukrowni wybudowano w okresie międzywojennym i czasach Polski Ludowej mieszkania. W l. 1939 i 70-tych zmodernizowano park maszynowy zakładu. Po II wojnie światowej cukrownię „Wieluń” znacjonalizowano.
W ewidencji konserwatorskiej gminy znajdują się murowane zabudowania należące do cukrowni Wieluń, przy ulicy Długosza:

  • fabryka - 1912 r., dobud. 1974 r.
  • biura - 1914 r.
  • dom dla pracowników - 1914 r.
  • dom dyrektora - 1912 r.

Zabudowa

W ewidencji konserwatorskiej gminy znajduje się dom przy ulicy Fabrycznej 49a

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny