Kościół św.Andrzeja Apostoła w Kadłubie

Parafia wymieniona została po raz pierwszy w 1401 r., należały do niej w 1520 r. dwie wsie. Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła wzmiankowany w 1520 r. Modrzewiowy kościółek typu wieluńskiego (p. Zabytki > Gaszyn > Kościół Najświętszej Marii Panny), konstrukcji zrębowej, orientowany, oszalowany, zbudowany został w XVI w. Nawa prostokątna została w czasie nieudolnej przebudowy w 1949 r. przedłużona od zachodu o część krytą niższym dachem, która powstała w miejscu rozebranej wieży. W efekcie rozbudowa ta znacznie zaburzyła proporcje bryły typowe dla kościółków wieluńskich. Prezbiterium jest węższe od nawy, zamknięte wielobocznie, z szerokim okapem na profilowanych kroksztynach tworzonym przez wspólny ze starszą częścią nawy wysoki gontowy dach. Do prezbiterium przylega od północy zakrystia, również powiększona w 1949 r. Od południa do nawy przylega niewielka kruchta. Nad nawą i prezbiterium strop.
Wyposażenie kościoła jest w większości barokowe - ołtarz główny z 1723 r. i XVII-wieczna przerabiana później ambona z ludową rzeźbą Michała Archanioła na baldachimie, ponadto dwa ołtarze boczne z w. XVIII. W lewym XVI-wieczne rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem i nieznanego biskupa, w prawym św. św. Jana Chrzciciela i Mateusza z w. XVII. Wymienić należy również obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z XIX w.
Na dzwonnicy dzwon z XV w. z napisem gotycką miniskułą.

 • DSC00580
 • DSC00583
 • DSC00585
 • DSC00588
 • DSC00590
 • DSC00593
 • DSC00595
 • DSC00602
 • DSC00605

Zabudowa

W ewidencji konserwatorkiej gminy znajdują się domy:
drewniane

 • lecznica dla zwierząt, Kadłub 17 - ok. 1930 r., dawna szkoła
 • Kadłub 28 - 1915 r.
 • Kadłub 32 - 1941 r.

murowane

 • Kadłub 27 - l. 20-te XX w.
 • Kadłub 33 - 1938 r.
 • Kadłub 71 - 1908 r.
 • Kadłub 77a - l. 20-te XX w.
 • Kadłub 84 - ok. 1935 r.
 • Kadłub 97 - ok. 1935 e

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny