Rada Miejskiej w Wieluniu VIII kadencji 2018-2023 w składzie:

1. Tomasz Akulicz - Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu
2. Robert Duda - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
3. Piotr Radowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu
4. Maciej Bryś - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
5. Radosław Buda - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
6. Roman Drosiński - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
7. Franciszek Dydyna - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
8. Anna Dziuba-Marzec - Radna Rady Miejskiej w Wieluniu
9. Andrzej Gęsiak - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
10. Tomasz Grajnert - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
11. Sławomir Kaftan - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
12. Robert Kaja - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
13. Bronisław Mituła - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
14. Mariusz Owczarek - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
15. Jerzy Paluszek - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
16. Krzysztof Poznerowicz - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
17. Wojciech Psuja - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
18. Jarosław Rozmarynowski - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
19. Radosław Wojtuniak - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
20. Maria Zarębska - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Wieluniu
21. Grzegorz Żabicki - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu

Kontakt telefoniczny do Biura Rady Miejskiej: 43 886 02 13.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny