Na terenie gminy Wieluń dominują następujące gałęzie gospodarki:

 • przemysł
  • produkcja urządzeń technologicznych i konstrukcji stalowych
  • produkcja świec
  • odzieżowy
 • usługi
  • budowlane
  • transportowe
  • hotelowe i gastronomiczne
 • handel
 • rolnictwo, ogrodnictwo

Największymi firmami w Wieluniu są:

 1. Wielton S.A. należąca do Grupy Kapitałowej Wielton Jest to największy w Polsce producent naczep i jeden z większych pracodawców w Wieluniu.
 2. KORONA S.A. Spółka ta jest największym producentem świec zapachowych w Europie. Firma jest jednym z najnowocześniejszych producentów świec.

Innymi dynamicznie rozwijającymi się firmami w Wieluniu są m.in.: Patrol Group, Neotech, Protyl-Serwis 44, Gras, Spółdzielnia Dostawców Mleka, ZUGiL należący do Grupy Kapitałowej Gwarant.

W Wieluniu znajdują się salony samochodowe takich marek jak: Citroen, Peugeot, Wieluń posiada wiele supermarketów: Kaufland, Intermarché, Lidl, Carrefour Express, Pszczółka, Sedal, Biedronka, Bricomarché, oraz elektromarktów: Avans, MediaExpert, Neonet. Elektryczne Centrum Handlowe ANIA, którego podstawą działalności jest handel hurtowy i detaliczny kabli i artykułów elektrotechnicznych. Europart firma zajmująca się sprzedażą hurtową i detaliczną częściami do pojazdów ciężarowych i naczep, urządzeniami i narzędziami do wyposażenia warsztatów oraz chemia samochodowa i bhp.

Nowym inwestorem w gminie jest firma EWE ENERGIA zajmująca się budową i obsługą gazociągów oraz dystrybucją gazu ziemnego do klientów indywidualnych, firm, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz budynków użyteczności publicznej.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według wybranych sekcji stan na 31.12.2010 r.

Ogółem Przetwórstwo
przemysłowe
Budownictwo Handel
i naprawa pojazdów
Transport i gospodarka
magazynowa
Zakwaterowanie
i gastronomia
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Obsługa rynku nieruchomości
2974 287 311 1126 143 76 102 22

Powyższe zestawienie wykazuje przewagę podmiotów handlowych i usługowych, zaspokajających potrzeby rynku lokalnego i ponadlokalnego, nad podmiotami produkcyjnymi. Jest to niezależne od wielkości zatrudnienia.

W ogólnej ilości jednostek gospodarczych dominują przedsiębiorstwa zatrudniające do 5ciu osób, które stanowią 95% wszystkich podmiotów gospodarczych, a według prowadzonej działalności dominuje handel i usługi - 87% całości.

W strukturze własności firm dominuje własność prywatna, spółki prawa handlowego. Incydentalną formą jest własność państwowa. Firmy, które w chwili obecnej są własnością wojewody przeżywają duże trudności i podlegają przekształceniom.
Na terenie gminy prowadzą działalność firmy o kapitale zagranicznym lub mieszanym zajmujące, produkcją naczep, świec, przetwórstwem żywności. Produkcja tych firm kierowana jest na rynek krajowy i zagraniczny.

W usługach dominują przedsiębiorstwa handlowe obsługujące swym zasięgiem tylko rynek lokalny. Najwięcej jest usług ogólnobudowlanych powiązanych ze sprzedażą materiałów budowlanych, transportowych. W Wieluniu zauważa się wzrost zapotrzebowania na usługi gastronomiczne i hotelowe. Co spowodowało powstanie firm cateringowych oraz hoteli.

  • produkcja urządzeń technologicznych i konstrukcji stalowych

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny