Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu
ul. Piłsudskiego 6
98-300 Wieluń
tel. 43 843 34 40
fax 843 35 16
Dyrektor: dr Ewa Lewik - Tsirigotis
http://www.kn.wielun.pl/

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wieluniu
ul. Śląska
98-300 Wieluń
www.ahe.lodz.pl/wielun

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny