SPZOZ Szpital im. dr. Z. Patryna
98-300 Wieluń, ul. Szpitalna 16,
Centrala: tel. 043 84-06-700
Sekretariat: tel. 043 84-06-800

Więcej informacji na: www.szpital.powiat.wielun.pl

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny