Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Zamenhofa 17
98-300 Wieluń
www.komunalne.wielun.pl

tel. (043) 843 31 15, (043) 843 31 16
fax (043) 843 42 17

Przedsiębiorstwo Komunalne obsługuje wodociągi, kanalizację oraz wywóz odpadów stałych z terenu gminy Wieluń. Należy do gminy Wieluń.

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny