W ramach realizacji projektów przy udziale dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczonych na dofiansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich gminy Wieluń zrealizowano trzy projekty.

 

W sołectwie Masłowice zrelizowano projekt "Zrób coś dla siebie - razem możemy więcej" wspólne działanie, integracja i aktywny wypoczynek mieszkańców wsi Masłowice k . Wielunia. Kwota dotacji - 10 000 złotych.

W sołectwie Kadłub wydano publikację "100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadłubie". Kwota dotacji - 10 000 złotych.

W sołectwie Kurów zorganizowano "Jubileusz 100 lecie PCK w Gminie Wieluń". Kwota dotacji - 8 411 złotych.

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny