Gmina Wieluń przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Elektromobilności.

Według Europejskiej Agencji ds. Ochrony Środowiska, samochody odpowiadają za 10-25% emisji zanieczyszczeń, które trafiają do powietrza. W miastach udział zanieczyszczeń komunikacyjnych w smogu jest większy i może sięgać 60 proc, zwłaszcza, że spaliny rozprzestrzeniają się na niskich wysokościach i trafiają niemal bezpośrednio do płuc mieszkańców poruszających się po mieście. Efektem bezpośrednim, który możemy odczuwać wszyscy jest ból głowy, drapanie w gardle czy kaszel. Długoterminowe konsekwencje oddychania zanieczyszczonym powietrzem są jednak znacznie poważniejsze. Wdychane przez nasze organizmy zanieczyszczenia mogą wywołać astmę, nowotwory i choroby serca.

Z tego powodu poszczególne kraje Unii Europejskiej składają deklaracje o planowanym zakazie sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi (Dania, Irlandia, Niemcy od 2030 r., Hiszpania, Francja, Wielka Brytania od 2040 r.). Równocześnie Komisja Europejska rozważa wprowadzenie nowego podatku emisyjnego doliczanego do ceny paliwa (mówi się nawet o 60 gr/litr). Inicjatywy te związane są z polityką Europejskiego Zielonego Ładu – Unia Europejska planuje do 2050 r. stać się kontynentem neutralnym dla środowiska z zerowym poziomem emisji gazów cieplarnianych, a bez redukcji emisji w transporcie osiągnięcie tego celu nie będzie możliwe.

Aby być gotowym na czekające i nas zmiany przystąpiliśmy do opracowania Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Wieluń. Strategia jest dokumentem programowym, który określa jakie działania  w perspektywie najbliższych 15 lat trzeba podjąć, aby wdrożyć i upowszechnić elektromobilność w Wieluniu. Szczególnie istotny jest okres budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027, który zawiera będzie dużą pulę środków na ochronę środowiska i poprawę jakości powietrza - w tym elektromobilność. Posiadanie Strategii elektromobilności będzie warunkiem koniecznym, aby po te środki sięgnąć bądź pozwoli uzyskać dodatkowe punkty zwiększające pozytywną szansę oceny wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na zaplanowane działania.

Działania przewidziane w Strategii obejmą takie obszary jak upowszechnianie wiedzy o elektromobilności, wspieranie tworzenia infrastruktury paliw alternatywnych (stacji ładowania pojazdów elektrycznych), zakup autobusów elektrycznych, modernizację infrastruktury komunikacyjnej (przystanki, ścieżki rowerowe) oraz rozwój niesamochodowych form przemieszczania się po mieście – rowerów, hulajnóg, rowerów elektrycznych.
Jeżeli wdrożenie tych działań się powiedzie, Wieluń zrobi istotny krok w kierunku czystego powietrza.

Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności, finansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny