Tegoroczne obchody 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Wieluniu miały charakter wyjątkowy. Były poświęcone pamięci kapitana Stanisława Mikulskiego, komisarza Straży Granicznej, zamordowanego w Katyniu w kwietniu 1940 roku.

W latach 30. XX wieku kapitan Mikulski był współpracownikiem polskiego wywiadu wojskowego pod tajnym pseudonimem „Schwarzberg”, który rozpracowywał przedpole tzw. Śląska Opolskiego (wówczas w Rzeszy Niemieckiej).

Wieluń został wybrany na miejsce upamiętnienia symbolicznie, ponieważ to tutaj w latach 1930–1939 mieszkał i pracował kapitan Stanisław Mikulski, komisarz Straży Granicznej. Główne uroczystości z udziałem wnuka zamordowanego kapitana Mikulskiego, odbyły się na Placu Jagiellońskim, ze względu na fakt, że w XX - leciu miedzywojennym nieopodal mieścił się sztab kierownictwa Inspektoratu Granicznego nr 13 oraz Urząd Celny. Na placu odsłonięta została tablica memoratywna oraz posadzono "Dąb pamięci".

Biogram Stanisława Mikulskiego ps. „Schwarzberg” (1890–1940): https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/95631,80-rocznica-zbrodni-katynskiej-dodatek-do-Gazety-Wroclawskiej-i-Nowej-Trybuny-Op.html?search=2051401

Organizatorami uroczystości byli: Gmina Wieluń oraz Oddział IPN we Wrocławiu Delegatura w Opolu. Partnerami: Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, 15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia, Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Wieluń, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, Stowarzyszenie Historyczne „Bataliony Obrony Narodowej”. Patronat honorowy nad uroczystością objął Komendant Główny Straży Granicznej. Tablicę memoratywną sfinansowało Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Oddział w Łodzi.

 • IMG_0004
 • IMG_0005
 • IMG_0006
 • IMG_0007
 • IMG_0008
 • IMG_0009
 • IMG_0010
 • IMG_0011
 • IMG_0012
 • IMG_0013
 • IMG_0016
 • IMG_0017
 • IMG_0020
 • IMG_0025
 • IMG_0028
 • IMG_0035
 • IMG_0038
 • IMG_0039
 • IMG_0041
 • IMG_0047
 • IMG_0050
 • IMG_0051
 • IMG_0052
 • IMG_0053
 • IMG_0060
 • IMG_0062
 • IMG_0063
 • IMG_0066
 • IMG_0067
 • IMG_0069
 • IMG_0071
 • IMG_0073
 • IMG_0075
 • IMG_0083
 • IMG_0084
 • IMG_0089
 • IMG_0093
 • IMG_0096
 • IMG_0099
 • IMG_0102
 • IMG_0105
 • IMG_0112
 • IMG_0113
 • IMG_0123
 • IMG_0130
 • IMG_0132
 • IMG_0133
 • IMG_0136
 • IMG_0141
 • IMG_0143
 • IMG_0145
 • IMG_0146
 • IMG_0148
 • IMG_0150
 • IMG_0156
 • IMG_0159
 • IMG_0162
 • IMG_0163
 • IMG_0169
 • IMG_0173
 • IMG_0176
 • IMG_0184
 • IMG_0186
 • IMG_0188
 • IMG_0190
 • IMG_0193
 • IMG_0194
 • IMG_0196
 • IMG_0199
 • IMG_0202
 • IMG_0204
 • IMG_0207
 • IMG_0215
 • IMG_0221
 • IMG_0225
 • IMG_0233

Zdjęcia: Marta Kaczmarek

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny