W wyniku przeprowadzonego konkursu na wolne stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Wieluniu informujemy, że do konkursu po spełnieniu wymaganych kryteriów zakwalifikowały się cztery kandydatury.

Do rozmów przystąpiły dwie kandydatki. Nowym Dyrektorem Żłobka Miejskiego w Wieluniu została pani Aneta Jaskuła, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, magister pedagogiki społecznej z 23 - letnim doświadczeniem w pracy jako nauczyciel wspomagający. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. Jest koordynatorem zespołów zadaniowych, liczących od 4 do 10 osób, opracowuje harmonogramy, plany pracy, sprawozdania, monitoruje zgodność dokumentacji z wymogami ustawodawcy. Współautorka programów autorskich oraz pierwszej innowacji pedagogicznej wdrażanej w Publicznym Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach: Integralna Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Wczesne Wspomaganie Rozwoju i Wczesna Interwencja, Terapia Patologii Zachowań. Ukończyła liczne kursy kwalifikacyjne m.in.: Kurs pierwszego stopnia z  zakresu neurofizjologicznych podstaw Integracji Sensorycznej, Kurs Kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarzadzania oświatą, „Europejskie standardy w pracy dyrektora placówki oświatowej”,  Kinezjologia Edukacyjna wg dr P. Dennisona – I i II stopień, warsztaty oraz seminaria.

Na nowym stanowisku pracy życzymy sukcesów zawodowych oraz realizacji zamierzonych celów!

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny