Gmina Wieluń w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant do 100 000 zł na zakup sprzętu dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę.

Zakupione w ramach projektu tablety umożliwią dzieciom, które nie miały dotychczas technicznych możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 100 000,00 zł, do 11 szkół podstawowych w Gminie Wieluń trafi sprzęt zaspokajający potrzeby 125 uczniów.

dofinansowanie

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny