Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie uzyskała dofinansowanie z Fundacji PGE. Darowizna w kwocie 5 000 złotych została przeznaczona na zakup ubrań dla strażaków. 

Dofinansowany projekt pn.: „Strażacy ubrani w dobrą energię„, obejmuje zakup ubrań strażackich bojowych fire-max nomex. Ubrania bojowe stanowić będą profesjonalne doposażenie strażaków, zawsze chętnych nieść pomoc innym w potrzebie. Zminimalizują ewentualne skutki oddziaływania ognia podczas ekstremalnych warunków pracy strażaków.

Zdjęcie i info: OSP Dąbrowa

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny