Uprzejmie informujemy, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem programem Czyste Powietrze i licznymi zapytaniami mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Wieluniu został utworzony punkt informacyjny programu.

Punkt informacyjny znajduje się w budynku Ratusza na parterze w pokoju nr 9 i jest czynny w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Rządowy program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych, które szukają możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację inwestycji poprawiających charakterystykę energetyczną budynków. Głównym celem tego programu jest ograniczenie lub usunięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, w którym zostały wydzielone nie więcej niż dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

 

Inwestycje jakie mogą być realizowane w ramach tego programu to m. in.: wymiana starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacja budynków jednorodzinnych, w tym docieplenia przegród i wymiana okien. Formy dofinansowania: dotacja lub pożyczka lub dotacja oraz pożyczka łącznie. Szczegóły programu na stronie Ministerstwa Środowiska: https://www.gov.pl/web/srodowisko/czyste-powietrze oraz WFOŚiGW w Łodzi: http://wfosigw-lodz.home.pl/cg2/_www/fundusz/czyste_powietrze,46,518.html

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny