Trwają prace przy budowie i remontach infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wieluń.

Na terenie osady Mokrosze, znajdującej się w sąsiedztwie wsi Kurów i Piaski, dobiegła końca inwestycja, polegająca na modernizacji drogi dojazdowej. Całkowity koszt zadania wyniósł 307 935 zł, z czego Gmina Wieluń otrzymała 125 650 zł dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego.

Z kolei na ulicy Bojarowskiej w Dąbrowie trwa wymiana asfaltu. Naprawa odbywa się w ramach gwarancji udzielonej przez wykonawcę.

Ponadto, zgodnie z zapowiedziami wykonawcy przebudowy ulicy Popiełuszki, przywrócony został ruch na rondzie przy ulicy POW. Przebudowa drogi gminnej wraz ze zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem obejmuje wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, chodnika z kostki betonowej, zjazdów do posesji z kostki betonowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci telekomunikacyjnej i elektrycznej, przebudowę sieci wodociągowej. Koszt inwestycji to 11 632 784,10 zł, kwota pozyskanej dotacji przez gminę Wieluń z Funduszu Dróg Samorządowych - 3 000 000,00 zł. Przewidywany termin zakończenia robót - 31.10.2019 roku.

 • 20191007_101332
 • 20191007_101516
 • 20191007_101644
 • 20191007_101814
 • 20191007_102002
 • 20191007_102149
 • 20191017_123859
 • 20191017_123906
 • 20191017_123913
 • 20191017_123941
 • 20191017_123945
 • 20191017_124027
 • 20191017_124050
 • 20191017_124108
 • 20191017_124114
 • 20191017_124120
 • 20191017_124137
 • 20191017_124209
 • 20191017_124219
 • 20191017_124239
 • 20191017_124246
 • 20191017_124320
 • 20191017_124342
 • 20191017_124405
 • 20191017_124429
 • 20191017_124451
 • 73119244_1340851512764302_8891988260264345600_o

Zdjęcia: UM Wieluń

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny