Od dnia 16 kwietnia bieżącego roku wchodzi w życie nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Gminie Wieluń.

Ostateczne zmiany rozkładu komunikacji miejskiej, na terenie Gminy Wieluń, zostały wprowadzone po rozpatrzeniu wniosków, złożonych przez sołtysów, przewodniczących osiedli i radnych Rady Miejskiej.

 

Rozkład jazdy Komiunikacj Miejskiej

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny