Uprzejmie informujemy, że od dnia 4 listopada bieżącego roku wchodzi w życie zmieniony rozkład jazdy komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń.

Wszelkie zmiany rozkładu jazdy komunikacji miejskiej podyktowane są wnioskami mieszkańców, dyrektorów szkół, sołtysów, przewodniczących osiedli oraz radnych Rady Miejskiej w Wieluniu. Jednocześnie informujemy, że tak jak dotychczas komunikacja miejska pozostanie bezpłatna.

Istnieje również możliwość składania wniosków przez mieszkańców gminy Wieluń, co do zmian w rozkładach jazdy autobusów komunikacji miejskiej, które zostaną rozpatrzone pod kątem zasadności oraz możliwości realizacji. W przypadku uwzględnienia wniosku, zmiana ta zostanie wprowadzona jesienią kolejnego roku przy aktualizacji rozkładów jazdy autobusów komunikacji miejskiej.

Rozkład jazdy Komiunikacji Miejskiej

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny