Wielki Flis Niepodległości nawiązuje do kilkusetletniej tradycji spływów rzeką Wartą, w ramach swobodnego przepływu towarów i ludzi. Obok wymiany handlowej spławiane tą rzeką  tratwy,  poprzez port na wyspie Wolin, zapewniały wymianę kulturalną na skalę międzynarodową.


Niezwykła ekspedycja rzeczna, rozpoczynająca się w porcie w Kole wiązaniem tratwy przez flisaków 23 czerwca, będzie miała swój finał w porcie w Szczecinie 13 lipca. Jedną z atrakcji wyprawy, będą codzienne noclegi w miejscowościach położonych nad rzeką Wartą i Odrą na trasie spływu.
W tegorocznym Wielkim Flisie Niepodległości warto zaznaczyć wielkie zaangażowanie naszego krajana Wacława Witkowskiego. To dzięki jego pasji budowania tratw, wysiłkom i trudom na drodze realizacji idei Flisu zawdzięczamy możliwość realizacji spływu. Wacław Witkowski jest także ‘’ambasadorem’’ promującym Wieluń, na całej trasie Flisu, podczas spotkań z mieszkańcami innych miast. Aktywność Wacława Witkowskiego zasługuje w tym wymiarze na szczególne wyrazy uznania.
Gorąco namawiamy do włączenia się w tą unikalną ekspedycję, w szczególną rocznicę obchodów 100  - lecia Wolnej Niepodległej Polski.

  • flis-gold---Kopia
  • plakat_48x68

Info: Dariusz Kotarski/Urząd Miejski w Wieluniu

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny