Burmistrz Wielunia ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.

 

Zarządzanie

Ogłoszenie

Oświadczenie1

Oświadczenie2

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny