Informujemy, że Gmina Wieluń przystąpiła do programu preferencyjnego zakupu paliwa stałego przez gospodarstwa domowe zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r.
Podstawowym warunkiem zakupu węgla w cenie preferencyjnej jest uzyskane prawo do dodatku węglowego.

 

Każdy uprawniony mieszkaniec Gminy Wieluń zainteresowany zakupem węgla zobowiązany jest złożyć wniosek o zakup preferencyjny, określając w nim m.in. rodzaj opału (groszek, gruby lub miał). Formularze wniosku dostępne są:

    w wersji papierowej: w Urzędzie Miejskim w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń (Ratusz),
    w wersji elektronicznej: na gminnej stronie internetowej www.wielun.pl i Biuletynie Informacji Publicznej.

Każdy uprawniony mieszkaniec Gminy może po cenie preferencyjnej nabyć 1,5 tony opału do 31 grudnia 2022 r. oraz 1,5 tony opału po 1 stycznia 2023 r., nie później niż do 30 kwietnia 2023 r.

Uprawnionych mieszkańców, zainteresowanych zakupem węgla w tym programie, prosimy o możliwie jak najszybsze złożenie wniosku – to pomoże nam na oszacowanie wielkości zapotrzebowania na opał i na złożenie zamówienia u wskazanych w ustawie dostawców.

Wnioski w wersji papierowej przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń (Ratusz) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 17.00 (w poniedziałek 14 listopada 2022 r. od godz. 12.00 do 17.00).

Wnioski można również złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Po przyjęciu węgla do punktu składowania Gmina powiadomi mieszkańca o tym fakcie mailowo lub telefonicznie (w zależności od danych podanych przez mieszkańca we wniosku), wskazując jednocześnie sposób zapłaty i punkt odbioru węgla. Gmina nie będzie wysyłać w tej sprawie listownych zawiadomień tradycyjną pocztą.

UWAGA! Program dystrybucji i sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych jest programem rządowym, w którym Gmina Wieluń zdecydowała się wziąć udział wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców. Zasady udziału reguluje ustawa z dn. 27 października 2022 r. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za dostępność ani za jakość opału dostarczanego w ramach tego rządowego programu.

formularz 

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny