Informujemy, że Gmina Wieluń przystąpiła do programu preferencyjnego zakupu paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r., również od 1.01.2023 r.

Podstawowym warunkiem zakupu węgla w cenie preferencyjnej jest uzyskane prawo do dodatku węglowego.

 

Każdy uprawniony mieszkaniec Gminy Wieluń zainteresowany zakupem węgla zobowiązany jest złożyć wniosek o zakup preferencyjny, określając w nim m.in. rodzaj opału (groszek/ekogroszek, gruby orzech/kostka). Formularze wniosku dostępne są:

    w wersji papierowej: w Urzędzie Miejskim w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń (Ratusz),
    w wersji elektronicznej: na gminnej stronie internetowej www.wielun.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioski dotyczące okresu od 1.01.2023 r. do 30.04.2023 r. przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1 (Ratusz), pokój 13, I. piętro (ze schodów w prawo) do dnia 17 lutego 2023 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00.

Uprawnionych mieszkańców, zainteresowanych zakupem węgla w tym programie, prosimy o możliwie jak najszybsze złożenie wniosku – to pomoże nam na oszacowanie wielkości zapotrzebowania na opał i na złożenie zamówienia w Polskiej Grupie Górniczej.

 

Wnioski można również złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Po weryfikacji wniosku a następnie jego opłaceniu (w kwocie 2.000 zł / tonę) w ciągu 7 dni od złożenia wniosku będzie można odebrać w Urzędzie Miejskim w Wieluniu (Ratusz, pok. 13, I. piętro) zaświadczenie upoważaniające do odbioru węgla ze składu.

 

formularz 

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny