Poniżej sprawozdanie z działalności Miejskiej Rady Seniorów oraz zestawienie złożonych wniosków.

Miejska Rada Seniorów w Wieluniu listopadową sesję odbyła w ośrodku Stowarzyszenia Integracyjnego Działającego na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Tacy Sami".

W dniu 25 kwietnia 2016 roku w Krakowie odbył się I Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów „Seniorzy szansą społecznego rozwoju – rola gminnych Rad Seniorów”, w którym z ramienia Miejskiej Rady Seniorów w Wieluniu uczestniczyli: Przewodniczący Miejskiej Rady Senirów w Wieluniu - Czesław Chudy oraz Zastępca Przewodniczącego - Włodzimierz Kałczak. Kongres był jedną z form propagowania rad seniorów w kraju.

23 grudnia odbyła się I sesja Miejskiej Rady Seniorów w Wieluniu, podczas której wybrani zostali przewodniczący oraz zastępca przewodniczącego Rady Seniorów.

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny