ZARZĄDZENIE Nr 66/19
BURMISTRZA WIELUNIA

z dnia 12 marca 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku w Gminie Wieluń zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmującego działania w obszarze aktywności fizycznej.

Zarządzenie Nr 66/19.pdf

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny