W związku z pojawiającymi się pytaniami od mieszkańców gminy w sprawie problemów związanych z regulowaniem opłat za śmieci, Urząd Miejski informuje, iż z uwagi na zmianę banku obsługującego gminę Wieluń, zmianie uległy numery rachunków indywidualnych służących do wnoszenia opłat z tytułu odbioru odpadów.

W związku z powyższym aktualne numery rachunków indywidualnych zostaną przekazane mieszkańcom w miesiącu lutym – razem z informacją o nowych stawkach opłat za odbiór śmieci, które zostały ustalone na sesji Rady Miejskiej w dniu 24 stycznia 2019 r.

Jednocześnie informujemy, iż aktualny numer indywidualnego rachunku dla wnoszenia opłat za odbiór śmieci, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wieluniu w budynku w parku (plac Kazimierza Wielkiego 2) w pokojach 44 oraz 137, lub pod numerami telefonów: 43 8860215 i 43 8860227.

Przypominamy ponadto, że opłaty za odbiór odpadów komunalnych wnosi się kwartalnie w terminie do końca kwartału. W związku z powyższym termin płatności za pierwszy kwartał 2019 r. upłynie w dniu 31 marca br.

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny