Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Burmistrz Wielunia ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wieluniu przy ulicy Śląskiej.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do składania ofert w przetargu łącznym.

Burmistrz Wielunia ogłasza przetragi na sprzedaż nieruchomości.