Poniżej sprawozdanie z działalności Miejskiej Rady Seniorów oraz zestawienie złożonych wniosków.

Miejska Rada Seniorów w Wieluniu listopadową sesję odbyła w ośrodku Stowarzyszenia Integracyjnego Działającego na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Tacy Sami".

Konkursy: "Moi bohaterowie - Babcia i Dziadek" i "Kapelusz dla niej i dla niego", występy teatralne i muzyczne oraz wieczorek taneczny - to główne atrakcje Dnia Seniora, zorganizowanego po raz pierwszy przez Gminę Wieluń oraz Miejską Radę Seniorów z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.

W dniu 25 kwietnia 2016 roku w Krakowie odbył się I Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów „Seniorzy szansą społecznego rozwoju – rola gminnych Rad Seniorów”, w którym z ramienia Miejskiej Rady Seniorów w Wieluniu uczestniczyli: Przewodniczący Miejskiej Rady Senirów w Wieluniu - Czesław Chudy oraz Zastępca Przewodniczącego - Włodzimierz Kałczak. Kongres był jedną z form propagowania rad seniorów w kraju.

23 grudnia odbyła się I sesja Miejskiej Rady Seniorów w Wieluniu, podczas której wybrani zostali przewodniczący oraz zastępca przewodniczącego Rady Seniorów.