Zakład Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych
pl. Kazimierza Wielkiego 2
98-300 Wieluń
tel. (043) 886 02 09
Dyrektor: Andrzej Dąbrowski
Zakład Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych jest jednostką organizacyjną gminy, obsługuje placówki jej podległe: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja.

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych
ul. Piłsudskiego 6
98-300 Wieluń
tel. (043) 843 80 59
Dyrektor: Sylwester Kaczmarek