Gmina Wieluń informuje, że inwestycja budowy boisk do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej w Gaszynie została dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Gmina Wieluń otrzymała 1 559 051,01 złotych na adaptację dawnego dworca kolejowego Wieluń – Dąbrowa na cele kulturalne w ramach dofinansowania unijnego. Projekt Gminy Wieluń jest jednym z 11 projektów rewitalizacyjnych, które uzyskały unijne wsparcie.

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na prośby mieszkańców dbających o groby bliskich zmarłych na wieluńskim cmentarzu, zamontowaliśmy 7 kamer monitoringu miejskiego na cmentarzu komunalnym w celu stałego monitowania nekropolii. Mamy nadzieję,  że obecność kamer spowoduje spadek kradzieży, zapobiegnie dewastacjom pomników oraz podniesienie poziom bezpieczeństwa odwiedzających mogiły najbliższych. 

Gmina Wieluń informuje, iż zadanie pn. "Z Naszą Eko-pracownią przez morza, lasy, łąki i pola - zaplanowanie i urządzenie pracowni przyrodniczej przy Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Wieluniu"realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość ogólna zadania: 36 102,00 PLN, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 28 827,00PLN, forma dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi: dotacja w wysokości 28 827,00 PLN.

Gmina Wieluń informuje, iż zadanie pn.:  „Moja wymarzona ekopracownia Zielone płuca Szkoły Podstawowej im. Władysława Bełzy w Bieniądzicach'' realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi.Wartość ogólna zadania: 34 345,00 PLN, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 28 554,00 PLN, forma dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi: dotacja w wysokości 28 554,00 PLN.