Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego obejmujących działania w obszarze aktywności fizycznej oraz działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji.

 wyniki.pdf