Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 wyniki.pdf