Z dniem 1 stycznia 2017 roku właściciele nieruchomości prywatnych mogą bez zezwolenia wycinać drzewa na działkach pod warunkiem, że usunięcie drzew nie jest związane z przygotowaniem terenu pod prowadzenie działalności gospodarczej.

Z uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew zwolnieni są właściciele nieruchomości w przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm w przypadku: topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego. W przypadkach pozostałych gatunków drzew – 50 cm. Nadal nie można bez zezwolenia wycinać pomników przyrody oraz drzew z gniazdami w sezonie lęgowym ptaków (od 1 marca do 15 października). 

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny