Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Rok szkolny 2016/2017 dla Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Kazimierza Wielkiego przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu jest pełen sukcesów edukacyjnych. Do bogatej listy laureatów i finalistów szkoły (74 tytuły) dołączył Łukasz Kopera, uczeń klasy III e, który uzyskał tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii z wynikiem 90% oraz tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii z wynikiem 96%. 

W dniach 10 - 12 kwietnia w wieluńskich szkołach gimnazjalnych odbył się cykl spotkań z Marcinem Prusem - wielokrotnym reprezentantem Polski w piłce siatkowej w ramach programu profilaktyki uniwersalnej "Mistrzem być!".

W miniony weekend zwycięzcy jubileuszowej X edycji konkursu tańca nowoczesnego Wieluński Dance wzięli udział w warsztatach tanecznych poprowadzonych przez Macieja Cieleckiego.