Po 118 dniach pieszej wędrówki przez Polskę do Wielunia powrócił Zbigniew Stępień.

Uprzejmie informujemy, że Burmistrz Wielunia w dniu 24 lipca 2017 roku będzie przyjmował interesantów w godzinach 12.00 - 16.00. Serdecznie zapraszamy.

plakat siata 2017a

Miejski Zespól Szkół nr 2 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wieluniu wraz z końcem czerwca zakończyła realizację kolejnego projektu w ramach edukacji ekologicznej. Tym razem projekt nosił nazwę "Aktywni dla czystego powietrza… - projekt z zakresu edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wieluniu”.

Koszt całkowity zadania wyniósł 35.222,01 zł z czego  24.9000,00 zł otrzymaliśmy w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Dzięki udziałowi w projekcie nasi uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w 15 wycieczkach gdzie uczestniczyli w szeregu warsztatach o tematyce ekologicznej min. w eksperymentarium i Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Łodzi oraz w Gigantach Mocy w Bełchatowie. Przeprowadzono wiele akcji propagujących zdrowy tryb życia i zachowania proekologiczne. Odbyło się min. 9 konkursów z bardzo atrakcyjnymi nagrodami oraz zakupiono nowoczesne pomoce naukowe, które wykorzystywane zostały podczas lekcji i na zajęciach pozalekcyjnych.
W szkole podjęto wiele działań poprawiających świadomość ekologiczną naszych uczniów i ich rodziców.

www.zainwestujwekologie.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Kadłubie ma już 100 lat! Z tej okazji w minioną niedzielę w Kadłubie odbyły się uroczystości jubileuszowe, na które przybyli parlamentarzyści, wieluńscy samorządowcy, przedstawiciele jednostek OSP z terenu Gminy Wieluń, zaprzyjaźnieni strażacy z miasta partnerskiego Adelebsen oraz mieszkańcy Kadłuba.