Dyrektor Wieluńskiego Domu ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór w 2020 roku realizatora programu profilaktyki zdrowotnej pn.: "Wczesne wykrywanie wad wzroku wśród uczniów pierwszych klas szkół podstawowych na terenie Gminy Wieluń na lata 2020-2023".

 

zarządzenie.pdf

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny