Burmistrz Wielunia ogłasza konkurs ofert na realizację w 2020 roku w Gminie Wieluń zadań z zakresu zdrowia publicznego.

 

ogłoszenie.pdf

formularz.pdf

wielun Pamiętamy

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny