Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ogłosiła Konkurs wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. To szansa na dofinansowanie pojedynczych instalacji odnawialnych źródeł energii w domach prywatnych. Wnioskodawcą programu nie może być jednak osoba fizyczna, lecz Gmina.

Dlatego Gmina Wieluń zdecydowała się zgłosić swój projekt w konkursie, jeżeli okaże się, że istnieje realne zapotrzebowanie na podobne instalacje. Oferujemy Państwo trzy instalacje, które dopuszczone są przez program dotacyjny tj.:

- kolektory słoneczne,

- ogniwa fotowoltaiczne,

- piece na biomasę.

Poniżej przedstawiamy podstawy działania poszczególnych instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii.

Kolektor słoneczny – jest to urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło. Energia słoneczna docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz (glikol, woda). Kolektor słoneczny służy do produkcji ciepłej wody użytkowej w bardzo efektywny sposób (użycie go do ogrzania domu jest niemożliwe). W miesiącach letnich kolektor może zapewnić 100% zapotrzebowania na ciepłą wodę. W roku 2016 w województwie łódzkim przeprowadzono badanie w domu o powierzchni 150m2 zamieszkałym przez 3 osoby. Wyniki wskazały, że jeden kolektor dobrej klasy zapewniał 91% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w miesiącach maj – wrzesień. W październiku pokrył 73% zapotrzebowania. Kolektor słoneczny może być posadowiony na dachu, elewacji budynków lub obok niego - na specjalnej konstrukcji. Kolektor musi być połączony z buforem wodnym o objętości około 400 litrów. Każda instalacja będzie dostosowana do potrzeb domowników. Wyklucza się instalację kolektorów słonecznych na dachach o pokryciach azbestowych.

Ogniwa fotowoltaiczne – jest to element półprzewodnikowy, w którym następuje przemiana (konwersja) energii promieniowania słonecznego (światła) w energię elektryczną, którą możemy wykorzystać w domu. Najnowsze panele fotowoltaiczne pracują wyłącznie w oparciu o światło dzienne. Prawo polskie przewiduje możliwość magazynowania energii w sieci energetycznej, co ułatwia cały proces inwestycyjny i jest korzystne dla inwestora. Zakład energetyczny w ciągu 30 dni od zgłoszenia takiej instalacji ma obowiązek montażu na swój koszt licznika dwukierunkowego. Latem występuje nadprodukcja prądu, który wysyłany jest do sieci. W miesiącach jesiennych, zimowych lub nocą prąd pobierany jest z sieci energetycznej. Inwestor rozliczany jest w cyklach rocznych i płaci za różnice pomiędzy energią wysłaną i odebraną. Schemat ten jest bardzo uproszczony, ponieważ w dalszym ciągu będą nam naliczane inne opłaty takiej jak opłata przesyłowa, abonament itp. Oczywiście każda instalacja jest dobierana na podstawie zużycia prądu w każdym gospodarstwie domowym, dostępnego miejsca na dachu, ekspozycji dachu. Biorąc pod uwagę dotację, inwestycja zwraca się w ciągu 4 – 6 lat.

Kotły na biomasę - wykorzystują paliwo nazywane biomasą. Biomasa to produkty ulegające biodegradacji pochodzenia rolniczego, leśnego oraz powiązanych gałęzi przemysłu w tym również biogazy. Kotłownia na biomasę składa się z następujących elementów: kocioł na biomasę wraz z zasobnikiem, orurowanie do wpięcia w istniejącą instalację, automatykę sterującą. Przewiduje się instalację nowoczesnych kotłów piątej generacji, które gwarantują efektywność działania w długim okresie czasu. Kotły te wykazują wysoką sprawność działania, biomasa podawana jest specjalnym podajnikiem w zależności od potrzeb. Cały proces jest zautomatyzowany. Piec ten nie wymaga częstego czyszczenia. Piece służą zarówno do ogrzania budynku, jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Każdy z mieszkańców Gminy będzie mógł wybrać daną instalację lub je połączyć.

Dotacja do poszczególnych instalacji będzie wynosiła około 70% kosztów brutto. Mieszkaniec nie będzie ponosił jakichkolwiek kosztów projektowania instalacji na etapie wnioskowania o dotację. Dopiero w przypadku uzyskania dofinansowania mieszkaniec wnosi wkład własny, czyli około 30% każdej instalacji. Każda instalacja będzie wstępnie zaprojektowana i wyceniona dla każdego z uczestników programu. Na podstawie ankiet, analiz zostaną stworzone koncepcje projektowe dla każdego obiektu mieszkalnego.

23 listopada na terenie Gminy odbędą się spotkania, na których eksperci dokładnie wyjaśnią wszystkie kwestie techniczne związane z instalacją i odpowiedzą na wszystkie pytania.

W przypadku zainteresowania programem Gmina złoży wniosek o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Wskazać należy również, że uzyskanie dotacji nie jest przesądzone. Nasza gmina uczestniczyć będzie w konkursie i decyzja o przyznaniu dofinansowania zależy od szeregu czynników i decyzji Zarządu Województwa Łódzkiego.

Zapraszamy na spotkania, które odbędą się dnia 23 listopada br. w Wieluńskim Domu Kultury o godz. 16.30 i 18.30.

Gmina Wieluń

karta rodzinom 3+

65plus ok

karta dużej rodziny

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Akceptuję pliki cookies na tej witrynie.